Gullhaug sykehjem

Gullhaug exterior

KONTAKT

Gullhaug sykehjem ​​​​​​​
Gullhaugen 41 - 43
1354 Bærums Verk

Tel.: 67 50 86 86
E-post: Gullhaug.daglig.leder@norlandia.com

Følg oss på Facebook>

Gullhaug sykehjem ligger naturskjønt ved inngangen til Lommedalen i Bærum kommune. Gullhaug har 56 beboere fordelt på 4 avdelinger. Alle beboerne har enerom.

Avdelingene er oppkalt etter velkjente destinasjoner i Vestmarka: Mikkelsbonn, Persbonn, Haveråsen og Ramsåsen.

Norlandia drifter Gullhaug på vegne av Bærum kommune. Gullhaug er et hus med stort fokus på aktiviteter. Aktivitetsplan vil du finne på vår infoskjerm i resepsjonen og på oppslagstavler.

Vi jobber tverrfaglig og har god sykepleierdekning, sykehjemslege, fysioterapeut, ergoterapeut og kvalitetssjef. Vi jobber systematisk med kvalitet. Norlandia Gullhaug er Iso sertifisert. Vi har internundervisning (Norlandiaskole) hver uke og egne ressursgrupper innen blant annet ernæring, demens, palliasjon og kultur og aktivitet.

Vi har sansehage i tilknytning til demensavdelingen. Vi legger stor vekt på fysisk aktivitet både innendørs og utendørs.

Første etasje
Avdelingen Persbonn og Mikkelsbonn
Resepsjon
”Storstua” som benyttes til aktiviteter, møter og opplæring
Daglig leders kontor

Andre etasje
Avdelingene Ramsåsen og Haveråsen
Fagteamkontor med sykepleiere, fysioterapeut og ergoterapeut
Lege- og Kvalitetssjefkontor

Vårt mål er at alle på Gullhaug skal ha et godt liv – hver dag!

For å søke plass på Gullhaug sykehjem må du fylle ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester på Bærum kommunes nettsider.

KONTAKT

Gullhaug sykehjem ​​​​​​​
Gullhaugen 41 - 43
1354 Bærums Verk

Tel.: 67 50 86 86
E-post: Gullhaug.daglig.leder@norlandia.com

Følg oss på Facebook>