Erna Dagbladet.jpg

Erna Solberg og Bent Høie lanserte nytt lovforslag om fritt brukervalg

Statsministeren og helseministeren besøkte Norlandias hjemmetjenestebruker Torill Buer i Bærum da de denne uken lanserte «Godkjenningsmodell for fritt brukervalg», et lovforslag som skal gjøre det enklere for kommuner som ønsker det å gi innbyggerne mer makt og muligheten til selv å kunne velge og bytte leverandør når de mottar helse- og omsorgstjenester.

I henhold til regjeringens forslag – som nå er på høring og har høringsfrist 8. desember – skal leverandørene konkurrere kun på kvalitet – da prisen skal være fastsatt av kommunen og lik for alle. Hvis brukerne ikke er fornøyde med tilbudet skal de fritt kunne velge en annen leverandør.

Det gjorde Torill Buer, som bor i Bærum, en av få norske kommuner som allerede har innført fritt brukervalg i hjemmetjenestene. Da kommunen ikke kunne tilby henne det hun ønsket, valgte Torill en privat leverandør, men var ikke fornøyd fordi hjemmehjelpen ofte kom for sent. Da det ikke hjalp å klage, byttet hun så videre til Norlandia hjemmetjenester i Bærum. Det siste året har hun vært strålende fornøyd.

- Det er viktig for meg å styre egen hverdag. Det å ha god hygiene er veldig viktig for å slippe sår og gir meg god livskvalitet. Det er ingen som kommer inn til meg uten at de vet hvordan jeg skal ha det. Jeg er også med på opplæringen, sier Torill i intervju med Dagbladet, hvor hun også forteller at hun har en liten fast gruppe som hjelper henne.

- For meg er det ikke ideologisk at det er private som skal få drive, men det er ideologisk viktig for meg at folk skal få lov til å velge selv. Enten man er funksjonshemmet, eldre, rusmisbruker eller har psykiske problemer, sa Erna Solberg til Dagbladet, som var med da statsministeren og helseministeren besøkte Torill i Bærum.

Helseminister Bent Høie sier at formålet med fritt brukervalg er å gi brukerne ikke bare klagerett, men i praksis også bytterett. Høie sier at dette er en fortsettelse av arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste, hvor mangfold og valgfrihet for brukerne står sentralt. 

-Vi vil at du skal være sjef i ditt eget liv. Du skal selv kunne velge hvem som kommer hjem til deg, og velge bort de du ikke er fornøyd med, sier helseminister Bent Høie, som understreker at det skal være opp til hver enkelt kommune om de ønsker fritt brukervalg, men at lovforslaget skal gjøre det lettere å innføre fritt brukervalg raskere for de kommuner som ønsker det.