TBF_1440 copy.jpg

Fornyet avtale med Oslo Kommune!

Det er et stolt øyeblikk i Norlandia Care!

Norlandia Hjemmeomsorg AS har fått fornyet tillit fra Oslo Kommune for å levere videre hjemmebaserte tjenester, hjemmesykepleie og praktisk bistand, i alle bydeler i Oslo. Den nye rammeavtalen trer i kraft 1. april 2020. Dette innebærer at alle våre eksisterende kunder i Oslo automatisk beholder Norlandia som sin tjenesteleverandør.

Vi har kompetanse og kapasitet- og ønsker alle nye kunder velkommen til å velge oss. Våre medarbeidere gjør sitt ytterste for at til enhver tid levere de beste, individuelt tilpassede tjenester og skape den gode dagen for våre kunder.