IMG_2867.jpg

Helseminister Bent Høie gjest i Velferdspodden

Helseminister Bent Høie (Høyre) er gjest i den nyeste episoden av Norlandias podkast Velferdspodden.

Gjennom et nytt lovforslag ønsker regjeringen å gi brukeren mer makt og innflytelse over tjenestene de får. I denne episoden forklarer Høie hvorfor han mener dette er viktig og hvordan regjeringen ser for seg den nye godkjenningsmodellen for fritt brukervalg, som nå er på høring.

Programleder er kommunikasjonssjef i Norlandia, Arnfinn Nordbø. Husk å abonnere og følge Velferdspodden. Du kan høre hele episoden med Bent Høie her: https://pod.space/velferdspodden/10-helseminister-bent-hoie-om-nytt-lovforslag-for-fritt-brukervalg-som-skal-gi-mer-makt-til-brukeren

Høringsfrist for lovforslaget er 8.desember og høringsnotatet kan leses i sin helhet her: https://www.regjeringen.no/contentassets/aaeec2248d2a4fb8aeb2c763861ccae8/horingsnotat---forslag-om-endringer-i-helse--og-omsorgstjenesteloven-godkjenningsmodell.pdf