asdasfb.jpg

- Vi greier ikke å løse alle velferdsoppgavene uten å ha med de private

De private barnehagene har hatt enorm betydning for der vi er og står i dag i hele sektoren, sa daglig leder Kristin Clemet i Civita under tirsdagens seminar om private barnehager.

Hvordan påvirker det nye lovforslaget for private barnehager, som Regjeringen har signalisert at den legger frem ved årsskiftet, videre kvalitetsutvikling og innovasjon?

Dette var et sentralt spørsmål på agendaen under seminaret «Fra kapasitetsutvikler til kvalitetsutvikler», som ble arrangert av NHO og Abelia i Næringslivets Hus.

Seminaret handlet om veien videre for private barnehager som utgjør halvparten av norske barnehageplasser i dag. Barnehageaktører, forskere og politikere var samlet for å diskutere hva som skal til for å lykkes med å øke kvaliteten og utjevne kvalitetsforskjeller i sektoren.

Daglig leder Kristin Clemet i Civita dro deltakerne gjennom historien fra barnehageforliket opp til i dag. Private barnehager har siden barnehageforliket i 2003 vært avgjørende for at vi nå har tilnærmet full barnehagedekning i Norge – og for kvalitetsutviklingen i sektoren.

  • De private barnehagene har hatt enorm betydning for der vi er og står i dag i hele barnehagesektoren. Derfor er det særdeles underlig og nesten surrealistisk at vi nå er mest er opptatt av å diskutere hvem som skal få lov til å eie og drive barnehager, og mange av de som gjør det skal måtte slutte med det – istedenfor å diskutere hvordan vi bør gjøre det på best mulig måte, sier Kristin Clemet.
  • Vi greier ikke å løse alle velferdsoppgavene uten å ha med de private, tilføyer hun.

Gjennom en periode med kraftige skalering av barnehagetilbudet, så har de private barnehagene satset på kvalitet og utvikling av innovative tilbud til det beste for barna, sier direktør Mari Sundli Tveit for politikk i NHO.

- Vår oppfordring til Regjeringen er: Lytt til hva barnehagesektoren fortsatt trenger av fortsatt kvalitetsutvikling og drift. Vi trenger de private barnehagene i videre utvikling av det norske velferdssamfunnet, sier Sundli Tveit.

- Små barnehager forsvinner

I en panelsamtale diskuterte barnehageaktørene, forskerne og politikerne hva som skal til for å lykkes med å øke kvaliteten og utjevne kvalitetsforskjellene.

  • Jeg er veldig skuffet over utdanningsforbundet og fagforbundet som har en aktiv politikk om at kommersielle tjenester ikke skal eksistere. Det synes jeg er veldig trist, fordi vi står også for kvalitet og vi står også for driftere av de små barnehagene, sier direktør Kristin Voldsnes ved Norlandia Barnehagene.

Jørgen Kjørven, eier og styrer i Småtjern naturbarnehage, ser at flere små barnehager forsvinner.

- Selv om det er to tredjedeler av barnehagene som er enkeltstående, så forsvinner det mange, og det er litt sammensatt. Det blir ikke startet foreldredrevne barnehager når vi har full dekning. Fordi foreldre vil ikke bruke de ressursene som kreves for å starte barnehage. Enkelteiere som meg, tør ikke å ta sjansen å investere egne penger fra lån i sikkerhet i eget hus, en gjør ikke det dersom du tror at du ikke kan få igjen noen kroner en eller annen gang, sier han.
 

Gode intensjoner

NHO fremhever at lovforslaget har mange gode intensjoner, men mener at enkelte av forslagene truer med å fjerne grunnlaget for at private barnehager fortsatt skal være levedyktige og levere tilbud av høy kvalitet.

  • For NHO er det viktig å skape forståelse i offentlig sektor for næringslivets behov, slik at kommunene og staten blir en aktiv medspiller for næringsutvikling, og ikke lager unødvendige hindringer, sier Mari Sundli Tveit.

NHO og Abelia har gått inn i denne saken med sikte på å bidra til at det blir forutsigbarhet og fortsatt økonomiske bærekraftige betingelser for de private barnehagene.

  • Vi trenger også de private barnehagene videre, både de små og de store uavhengig av eierform. Vi trenger også barnehagekjedene med muskler til å videreutvikle kvalitetsarbeid sammen med kommunene, sier Sundli Tveit.

alt

SATSING PÅ KVALITET: - Gjennom en periode med kraftige skalering av barnehagetilbudet, så har de private barnehagene satset på kvalitet og utvikling av innovative tilbud til det beste for barna, sier direktør Mari Sundli Tveit for politikk i NHO.