Ole Erik Almlid Velferdspodden Skylandia.jpg

NHO-sjef Ole Erik Almlid gjest i Norlandias nye podkast, Velferdspodden

Norlandia har nylig startet opp podkasten «Velferdspodden», hvor kommunikasjonssjef i Norlandia, Arnfinn Nordbø, inviterer ulike gjester til samtaler om helse- og velferdspolitikk og privat-offentlig samarbeid.

I tidligere episoder har Trine Skei Grande (V), Siv Jensen (Frp), Lill Sverresdatter Larsen (leder i Norsk Sykepleierforbund), Nina Torp Høisæter (omsorgsgründer Norlandia og Aberia), Kristin Voldsnes (leder Norlandia Barnehagene) og Annette Strand (leder Norlandia Skistua friluftsbarnehage) vært gjester.

I den nyeste episoden er Ole Erik Almlid (adm.dir. i NHO) gjest. NHO lanserte nylig rapporten «Neste trekk – Veikart for fremtidens næringsliv». NHO-sjefen svarer i Velferdspodden på spørsmål om temaene som har skapt mest debatt – om behovet for innovasjon og effektivisering i offentlig sektor, om konkurranseutsetting og at private bør løse flere av de offentlige tjenesteoppgavene, og om behovet for mest vekst i privat sektor framover. Også LO-sjef Hans Christian Gabrielsen var invitert til å være med, men han takket dessverre nei.

NHO-sjefen sier i Velferdspodden at han mener vi i større grad må klare å snakke om temaer rundt innovasjon i offentlig sektor, konkurranseutsetting av tjenester og privat-offentlig samarbeid på en rolig måte, og uten at motivene blir mistrodd.

-Veikartet vi har lansert er løsningen på utfordringene våre, og en optimistisk framtidsvisjon for Norge. Hvis vi gjør de riktige grepene, vil vi løse utfordringene Norge står ovenfor med eldrebølgen og lavere oljeinntekter. Vi kan ikke ta velferden for gitt. Derfor peker vi på grep for å sikre lønnsomme arbeidsplasser til folk, og som kan gi oss nok inntekter til å betale velferden.

Almlid avviser kritikken om at NHO vil rasere offentlige tjenester:

-Det er jo nettopp for å kunne opprettholde de offentlige tilbudene og velferd for alle at vi må gjennom en omstilling og ta grep. Vi må tørre å ta disse debattene, og vi ønsker en nyansert og langsiktig tilnærming til dette. Vi vil ikke rasere offentlig velferd, tvert imot. I rapporten peker vi på mange grep. Ett av mange grep er at private i større grad bør inviteres inn til å konkurrere om å levere tjenester på vegne av det offentlige. Ikke for å rasere velferden, men for å sikre den og gjøre den bedre.

-Det dreier seg om hvordan vi skal gjøre livene til folk gode. Mye er bra, men mye kan også bli enda bedre. Det burde være fullt mulig å si at noen av tjenestene skal vi samarbeide med private om, for å få best mulig tjenester. Det er ikke bare et spørsmål om økonomi, men også om kvalitet. Privat sektor må få være med å løse offentlige oppgaver. Det tjener fellesskapet.

Almlid refererer til rapporten og oppfordrer i Velferdspodden regjeringen til å opprette en veiledningstjeneste for å bistå kommuner og fylkeskommuner i anskaffelsesprosesser.

-Ja, dette burde ikke være kontroversielt for noen regjering å opprette. Det vil hjelpe kommuner til å kunne gi bedre tjenester. Vi kan ikke gjøre alt til en ideologisk debatt, og dette burde ikke være kontroversielt.

NHO-sjefen oppfordrer også Solberg-regjeringen til å ikke svekke private barnehagers rammevilkår ytterligere gjennom den nye barnehageloven som skal legges fram i høst. Almlid sier han er redd vi ikke hadde fått til noe barnehageforlik - som resulterte i full barnehagedekning og kvalitetsutvikling i tilbudet - i dagens politiske klima.

-Denne sektoren er et strålende eksempel på godt privat-offentlig samarbeid, og hvilke gode resultat det gir. Men private barnehager har nå en veldig lav margin, og det er så vidt det går rundt for mange. Nå må vi ikke gjøre det slik at private barnehager får dårligere vilkår for å drive gode barnehager enn det offentlige barnehager har. Jeg håper virkelig at regjeringen faller ned på en fornuftig løsning for ny barnehagelov.

Du finner alle episodene av Velferdspodden på podkast-appen på din mobil, eventuelt på iTunes, Spotify, Podspace, Apple Podkast, Google Podcast eller lignende.

Her er lenke til episoden med NHO-sjef Ole Erik Almlid:
https://open.spotify.com/episode/3jpBQDxmBWYTjrgKqpoO1K (Spotify)
https://pod.space/velferdspodden/6-nho-sjef-ole-erik-almlid-om-neste-trekk-for-naeringslivet (Podspace)