oksenoya_bbs_terrace.jpg

Norlandia skal drifte Oksenøya Sykehjem

Norlandia skal drifte nye Oksenøya sykehjem på oppdrag fra Bærum Kommune.
Sykehjemmet er en del av Treklang og rommer både skole, barnehage og sykehjem, i tillegg til en flerbrukshall. Prosjektet er unikt i Norge og skaper en fantastisk arena der unge og gamle kan møtes og utveksle erfaringer. Det er også et klimaklokt prosjekt og Bærum kommunes første steg for å skape nullutslippssamfunnet på Fornebu. 

“Vi gleder oss over tildelingen av kontrakten og er spesielt glade for å komme best ut både på kvalitet og på pris. Vi i Norlandia er lidenskapelig opptatt av kvalitet, for vi vet at det i siste instans handler om livskvalitet for våre beboere og brukere,» sier Riikka Aubert, direktør i Norlandia Care Norge.  

Det nye sykehjemmet på Oksenøya i Bærum skal stå ferdig mot slutten av 2022, mens driften starter opp i januar 2023 med en trinnvis åpning av sykehjemmets avdelinger. I første omgang skal Norlandia ansette rundt 40 årsverk på sykehjemmet.  

«Oksenøya sykehjem blir Norges flotteste og mest innovative sykehjem og er et resultat av kommunens politiske ambisjoner og visjoner. Vi er stolte av tilliten Bærum kommune har vist oss og vi har store ambisjoner når vi nå skal i gang med rekruttering av blant annet ledelse, sykepleiere og helsefagarbeidere til dette fantastiske prosjektet,» sier Riikka Aubert, som håper på mange søkere til det nye sykehjemmet.  

alt

Foto: Arkitema