Årsta

Arsta_Stockholm_fasad.JPG

Kontakt

Årsta vård- och omsorgsboende
Årstavägen 112
120 58 Årsta

Ann-Christine Johansson
Verksamhetschef
Tel: +46 (0)70-193 71 07
Epost: ann-christine.johansson@norlandia.com

​​​

Årsta vård- och omsorgsboende ligger i stadsdelen Årsta, i ett naturskönt område nära Årstaviken. Här finns 77 lägenheter fördelat på 6 enheter, två av dessa är inriktade för personer med demens, fyra enheter har en somatisk inriktning varav en enhet erbjuder 7 korttidsplatser.

Vi lägger stor vikt vid ömsesidigt kontaktmannaskap, utevistelse, aktiviteter och måltider. Både vår inne- och utomhusmiljön erbjuder goda möjligheter för aktiviteter och samvaro, det finns balkong eller altan i anslutning till varje våningsplan. Årsta har en vacker trädgård som besöks flitigt under sommaren, här har vi bland annat odlingslådor som lockar till gemenskap och möjligheter till att grilla. På Årsta finns tillgång till fotvård och hårvård.

Till verksamheten hör också en demensinriktad dagverksamhet med plats för 24 gäster samt Skedvikens gruppboende för personer med demens som ligger ca 700 meter från Årsta vård- och omsorgsboende med 8 lägenheter. Norlandia driver verksamheten på uppdrag av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning sedan 1 mars 2012.

Kontakt

Årsta vård- och omsorgsboende
Årstavägen 112
120 58 Årsta

Ann-Christine Johansson
Verksamhetschef
Tel: +46 (0)70-193 71 07
Epost: ann-christine.johansson@norlandia.com

​​​

TBF_4626_WEB.jpg
Skedvikens demensgruppboende
aktiviteter.jpg
Dagsländans dagverksamhet
events.jpg
Aktiviteter Årsta
 

veckobrev_dagslandan.png
Veckobrev Årsta
veckobrev_arsta.png
Veckobrev Skedviken
veckobrev_skedviken.png
Veckobrev Dagsländan
 
fokus-friske.jpg

Anhörigråd

Här kan du läsa minnesanteckningar från våra anhörigråd.

Mötestider våren 2018

 

17 maj 17-18:30

Agenda:

Information från verksamheten

Genomgång från boenderåd

Socials stimulans och måltid

Övriga frågor.

Syftet med anhörigrådet är att i ett mindre forum diskutera verksamheten och förslag på förbättringar från anhöriga. Anmälan ska ske i förväg till johanna.fahlander-fallgren@norlandia.com

 

 

Läs mer
 

Närstående.jpg
Boende och närstående
Medarbetare.jpg
Medarbetare
Uppdragsgivare2.jpg
Uppdragsgivare