Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

Berggården

Berggården_Örebro_fasad.jpg

Kontakt

Berggårdens vård- och omsorgsboende
Berggatan 48
703 64 Örebro

Mia Längbo 
Verksamhetschef
Tel: +46 (0)76 601 96 84 
E-post: mia.langbo@norlandia.com

 

Välkommen till Berggården, ett vård- och omsorgsboende vackert beläget i Örebro, i kvarteret Epidemisjukhuset nära Örebro Universitetssjukhus.

Berggården erbjuder fina lokaler och både inne-och utemiljön lockar till samvaro. På varje våning finns stora inglasade balkonger i anslutning till kök och gemensamhetsutrymme. Berggården har en vacker gård som på sommaren utnyttjas flitigt och där finns det bland annat odlingslådor som lockar till samvaro och aktivitet. Berggården består av 36 platser fördelade på tre våningar. Våning ett är ett gruppboende för demenssjuka, våning två är ett omvårdnadsboende och våning tre är riktar sig till demenssjuka med stort omvårdnadsbehov. Varje boende ett eget rum med pentry och badrum.

Norlandia är på uppdrag av Örebro kommun ansvarig för driften av verksamheten från och med 1 februari 2013. Under ledning av verksamhetschef arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och en hälsocoach.

Kontakt

Berggårdens vård- och omsorgsboende
Berggatan 48
703 64 Örebro

Mia Längbo 
Verksamhetschef
Tel: +46 (0)76 601 96 84 
E-post: mia.langbo@norlandia.com

 

Närstående.jpg
Boende och närstående
Medarbetare.jpg
Medarbetare
Uppdragsgivare2.jpg
Uppdragsgivare