Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

Casparssons

_DSC5159 (kopia).jpg

Kontakt

Casparssons vårdhem
Boråsvägen 40
438 52 Rävlanda

Du hittar telefonnummer till sjuksköterskor, avdelningar och verksamhetschef under Kontakt.

I utkanten av Rävlanda nära den vackra Rammsjön finns Casparssons vårdhem, ett korttidsboende med familjekänsla och hög kvalitet. Vi ger dig som boende ett gott och respektfullt bemötande samt eftersträvar att alla ska känna sig trygga i närmiljön. Verksamhetens alla delar genomsyras av ett hälsofrämjande och sjukdoms-förebyggande förhållningssätt.

Korttidsboendet har flera härliga altaner och balkonger vilka används flitigt från tidiga våren till sena hösten, vilket ger alla möjlighet till utomhusvistelse. I trädgården växer äppelträd och bärbuskar där de boende kan plocka frukt och bär, som sedan blir till goda efterrätter.

Social gemenskap är för de flesta av oss viktigt för välbefinnandet, på Casparssons vårdhem skapas möjlighet till det. Spontana sammankomster och pratstunder är ofta förekommande, dessutom finns det möjlighet till enskildhet om man så önskar, dvs en bra balans mellan aktivitet och vila.

Casparssons vårdhem är ett privat komplement till den offentliga korttidsvården för funktionshindrade samt äldre.

Kontakt

Casparssons vårdhem
Boråsvägen 40
438 52 Rävlanda

Du hittar telefonnummer till sjuksköterskor, avdelningar och verksamhetschef under Kontakt.

Närstående.jpg
Boende och närstående
Medarbetare.jpg
Medarbetare
Uppdragsgivare2.jpg
Uppdragsgivare