Torsdag 1 oktober upphävs besöksförbudet på Norlandias äldreboenden. Vi välkomnar beslutet och kommer följa de föreskrifter och rekommendationer som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten inom kort ska presentera. Läs mer här.

Dagverksamheter Södermalm

img_1973 (kopia).jpg

Kontakt

Tel. Grindstugan: +46 (0)76-677 75 70
Tel. Guldägget: +46 (0)76-677 75 70
Tel. Magda: +46 (0)76-677 75 73
Tel. Pärlan: +46 (0)76-677 75 76

Eva Söderkvist
T.f. verksamhetschef
Tel: +46 (0)76-677 75 55
Epost: eva.soderkvist@norlandia.com​​​​​​​

Dagverksamheten har fortfarande öppet. Fredag 19 juni (Midsommarafton) har vi stängt.  

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer, tar inte emot besök av utomstående, är mycket noga med hygienen och alla daggäster och personal ska vara friska för att få komma till oss.

Har du frågor är du välkommen att kontakta personalen på dagverksamheten eller verksamhetschef Eva Söderkvist 076- 6777555.

Vi uppdaterar vår information om läget förändras.

Välkommen till Norlandias dagverksamheter på Södermalm. Våra fyra dagverksamheterna ligger på Södermalm i Stockholm, alla i närheten av Södra station. Verksamheterna vänder sig till personer över 65 år som bor kvar hemma, har en demensdiagnos eller är under pågående minnesutredning.

Norlandia driver, sedan 2014, dagverksamheten på uppdrag av Södermalms Stadsdelsförvaltning. Vårt mål är att erbjuda våra gäster en meningsfull och stimulerande dag, att ge både gäster och anhöriga stöd i det som är svårt i vardagen. Men också att ge anhöriga avlastning och förlänga möjligheten till att bo kvar i hemmet.

Alla verksamheter finns på Instagram och alla som är intresserade kan följa oss där:

Grindstugan på Instagram

Guldägget på Instagram

Magda på Instagram

Pärlan på Instagram

Vi utgår från våra gästers behov och önskemål och gör därefter vårt yttersta för att forma våra aktiviteter efter detta. Viktigt för oss är att gästen så långt det är möjligt ska få vara den hon är, göra det hon vill, på det sätt hon vill och kan. Vår personal har en grundläggande vård- och omsorgsutbildning med kompletterande kunskaper om demens. Sjuksköterska finns nära.

Varje gäst har en egen kontaktperson, denne ansvarar för att besöken hos oss så långt som möjligt utformas i enlighet med gästens behov och intressen. Detta dokumenteras i en genomförandeplan. Genom att skapa en god relation med våra besökare så kan kontaktpersonen är ett stöd i frågor och behov som dyker upp samt även vara en länk till våra gästers personliga nätverk som anhöriga, hemtjänst och biståndshandläggare.

Resorna till och från dagverksamheten sker med taxi. En chaufför hämtar och lämnar gästen i bostaden vid överenskommen tid.

För att ansöka om en plats kontakta Äldre direkt, telefon 08-8065 65 eller biståndshandläggare på din stadsdelsförvaltning/hemkommun.

Kontakt

Tel. Grindstugan: +46 (0)76-677 75 70
Tel. Guldägget: +46 (0)76-677 75 70
Tel. Magda: +46 (0)76-677 75 73
Tel. Pärlan: +46 (0)76-677 75 76

Eva Söderkvist
T.f. verksamhetschef
Tel: +46 (0)76-677 75 55
Epost: eva.soderkvist@norlandia.com​​​​​​​

Närstående.jpg
Boende och närstående
Medarbetare.jpg
Medarbetare
Uppdragsgivare2.jpg
Uppdragsgivare