Vidhöge

C:\Users\10410jolig\Desktop\IMG_4050 (002).jpg

Kontakt

Vidhöge äldreboende
Västra Ringvägen 11A
432 67 Veddige

Annelie Wing
Verksamhetschef
Tel: +46 (0)73 310 69 68
E-post: annelie.wing@norlandia.com

Välkommen till Vidhöge, ett äldreboende beläget i Veddige i Varberg. Verksamheten ligger i närheten av Ramstorps gård och Ramstorps förskola samt omgärdas av vackra grönområden. I närmiljön finns vårdcentral, apotek och livsmedelsaffär.

Vidhöge omfattar 20 lägenheter fördelade på två enheter. Vi har ett gemensamt kök, matsal, vardagsrum samt en altan som vetter mot verksamhetens innergård. I enheternas gemensamhetsutrymmen umgås vi, intar måltider och genomför aktiviteter. På vår lugna altan erbjuder vi utevistelse samt anordnar uteaktiviteter m.m.

Norlandia är på uppdrag av Varbergs kommun ansvariga för driften av verksamheten. Under ledning av verksamhetschef arbetar omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut med vård och omsorg till dig som boende.

Kontakt

Vidhöge äldreboende
Västra Ringvägen 11A
432 67 Veddige

Annelie Wing
Verksamhetschef
Tel: +46 (0)73 310 69 68
E-post: annelie.wing@norlandia.com

Närstående.jpg
Boende och närstående
Medarbetare.jpg
Medarbetare
Uppdragsgivare2.jpg
Uppdragsgivare