norlandia_almedalen_web_header.png

Almedalen 2018

Kom och träffa Norlandia på Almedalen 2018. Tisdag 3 juli genomför vi tre högaktuella seminarier tillsammans med våra partners. Platsen är Hästgatan 13 - alltså mitt i Visby.

Kl. 10:00 Så säkerställs Sveriges framtida behov av äldreomsorg  -  unik samverkan mellan kommunalt och privat
Behovet av äldreboendeplatser är stort och väntas öka. Ska vi klara äldreboomen krävs samarbete mellan kommunala och privata aktörer. Hur kan vi genom dialog och samverkan i upphandlingsformen konkurrenspräglad dialog svara upp för framtida behov?

Kl. 13:00 Hur kan förskolan bidra till en bättre hälsa för våra barn?
Stillasittande, fetma och mycket skärmtid. Forskning visar att många barn rör sig för lite i kombination med sämre kost. Hur kan Sveriges förskolor främja god hälsa, fysisk aktivitet samt positiva matvärderingar för våra barn?  

Kl. 15:00 Personalbrist i äldreomsorgen – hur gör vi branschen mer attraktiv för att locka nya medarbetare?
Vilken roll spelar synen på äldreomsorgen för att hitta motiverad och engagerad personal? Hur påverkar debatten om personalbrist i äldreomsorgen, och begrepp som ”enkla jobb”, yrkets attraktivitet? Bör/kan media ta hänsyn till hur rapportering påverkar en yrkesgrupps status?

Programmet uppdateras löpande. 

Hitta till Hästgatan 13 - klicka här!

Kontakt:
Johan Lignell, projektledare 
E-post: johan.lignell@norlandia.com
Tel: +46 (0)708 26 85 24

Partners:
alt

 

25.05.2018 10:03