Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

FÖRSKOLOR

LIVSLÅNG LUST TILL LEK OCH LÄRANDE

Norlandia Förskolor erbjuder trygga, utvecklande och lekfulla lärmiljöer där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Genom vårt pedagogiska arbete, gastronomiska måltider och nära samverkan med vårdnadshavare uppmuntrar och inspirerar vi varje barn till en livslång lust till lek och lärande. Genom våra unika Norlandia Familjetjänster underlättar vi småbarnsfamiljers vardag.

Sedan starten har vi alltid utgått från barnets delaktighet, inflytande och intressen. Vi ser barnets förmågor, bakgrund och kompetenser som en tillgång i samspel och lärande i barngruppen. Vi lägger grunden för framtidens samhälle där barnet inges förståelse och respekt för människan oavsett bakgrund.

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Våra verksamheter är en del av en helhet och tillsammans skapar vi förskolor med utgångspunkt i barnets intressen och hälsa.

Läs mer om våra förskolor på norlandiaforskolor.se

 

3 tema pedagogikk.jpg
Barnets bästa
3 tema sunn mat.jpg
Våra måltider
3 tema digital.jpg
Hälsofrämjande verksamheter