FÖRSKOLOR

LIVSLÅNG LUST TILL LEK OCH LÄRANDE

Norlandia Förskolor och skolor är roliga, trygga och lärorika miljöer där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Våra verksamheter utgår från barnens delaktighet, inflytande och intressen. Vårt ISO-certifierade kvalitetsledningssystem säkerställer att vårt arbete vilar på de nationella styrdokumenten, läroplaner och skollagen. Vi följer kommunala riktlinjer och anpassar våra verksamheter till lokala förutsättningar.

Vår pedagogiska vision livslång lust till lek och lärande betyder att barnen ska trivas och växa hos oss. Vi ser barnens bakgrund, förmågor och kompetenser som en tillgång som berikar samspelet och lärandet i barngruppen. Under demokratiska former lägger vi grunden till att fostra ansvarskännande barn till framtidens samhällsmedborgare. Genom kulturell mångfald ger vi barnen möjlighet till respekt och förståelse för varje människa oavsett bakgrund.

Vår samverkan med barnens föräldrar kan inte nog poängteras. När ett ömsesidigt förtroende skapas känner barnen en trygghet och glädje vilket utgör grunden för att utvecklas på bästa sätt. Våra verksamheter utgör en del i en större helhet och tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa.

Läs mer om våra förskolor på norlandiaforskolor.se

 

3 tema pedagogikk.jpg
Barnets bästa
3 tema sunn mat.jpg
Våra måltider
3 tema digital.jpg
Hälsofrämjande verksamheter