Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

Vårt Generationskoncept

Norlandia Generationskoncept är en ny och unik välfärdstjänst utvecklad genom ett samarbete mellan Norlandia Förskolor och Norlandia Care. Konceptet innebär byggnation av fastigheter som inrymmer både förskola och äldreboende och har som målsättning att skapa levande miljöer där barn och äldre träffas på ett naturligt sätt.

MÅNGA GEMENSAMMA MÖTESPLATSER

Fastigheten utformas med flertalet gemensamhetsytor där barn, äldre, vårdnadshavare och anhöriga träffas. Gemensam huvudentré, lobby, samlingslokal, tillagningskök, matsal och aktivitetsrum skapar förutsättningar där interaktion i form av möten, samtal och erfarenhetsutbyten mellan generationer äger rum. Kort och gott, kunskap- och erfarenhetsutbyten som berikar såväl liten som stor.

Pågående projekt

Norlandia Generationskoncept erbjuds till Sveriges kommuner och vi har i skrivande stund ett antal pågående projekt som står klara inom kort.

Lilla & Stora Alsike i Knivsta
Norlandias första Generationshus är placerat i Alsike, Knivsta. Verksamheten erbjuder 54 äldreboendeplatser och ett 80-tal förskoleplatser. Förskolan öppnade våren 2021, vi återkommer med ytterligare information när äldreboendet öppnar. 

Läs mer om Generationskonceptet i Knivsta

Lilla & Stora Rospiggen i Norrtälje  
Vintern 2023 öppnar vi Lilla & Stora Rospiggen - i det nybyggda och trivsamma kvarteret Tryckeriet mitt i Norrtälje. I vårt Generationshus erbjuder vi 60 förskoleplatser och 80 lägenheter till kommunens seniorer.