Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

Vårt Generationskoncept

Norlandia Generationskoncept är en ny och unik välfärdstjänst utvecklad genom ett samarbete mellan Norlandia Förskolor och Norlandia Care. Konceptet innebär byggnation av fastigheter som inrymmer både förskola och äldreboende och har som målsättning att skapa levande miljöer där barn och äldre träffas på ett naturligt sätt.

MÅNGA GEMENSAMMA MÖTESPLATSER

Fastigheten utformas med flertalet gemensamhetsytor där barn, äldre, vårdnadshavare och anhöriga träffas. Gemensam huvudentré, lobby, samlingslokal, tillagningskök, matsal och aktivitetsrum skapar förutsättningar där interaktion i form av möten, samtal och erfarenhetsutbyten mellan generationer äger rum. Kort och gott, kunskap- och erfarenhetsutbyten som berikar såväl liten som stor.

Pågående projekt

Norlandia Generationskoncept erbjuds till Sveriges kommuner och vi har i skrivande stund ett antal pågående projekt som står klara inom kort.

Norlandia Generationskoncept i Knivsta
Våren 2020 öppnar Norlandia sitt första Generationsboende i Knivsta. Fastigheten är under uppbyggnad och kommer erbjuda 54 äldreboendeplatser och ett 80-tal förskoleplatser.

Läs mer om Generationskonceptet i Knivsta

Norlandia Generationskoncept i Norrtälje  
Under 2021 öppnar vi vårt andra Generationsboende i Norrtälje. Ett stenkast från Norrtälje centrum byggs och utformas fastigheten som kommer erbjuda 80 äldreboendeplatser och 120 förskoleplatser.