Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

551x384-nathalie-boulas-nilsson.png

Om Norlandia

Norlandia erbjuder individanpassade och kvalitativa tjänster inom förskolor och äldreomsorg på den svenska marknaden. Med fokus på kundens förutsättningar, behov och önskemål utvecklar och realiserar vi dagens och framtidens tjänster med ett professionellt ledarskap och ett innovativt arbetssätt.
 

Nathalie Boulas Nilsson, Sverigechef

Läs mer »
 
CSR litet foto.png

CSR - Rapport

Våra CSR-rapporter belyser Norlandias arbetsinsatser på våra förskolor, patienthotell och äldreboenden och det värde vi skapar för våra kunder varje dag. Med rapporten är vår förhoppning att inspirera offentliga såväl som privata aktörer att ta del av Norlandias arbetssätt samt få kunskap om hur vårt arbete är i linje med vår vision om att förbättra välfärdstjänster och bli en referens i samhället. 

Ladda hem våra rapporter i PDF-format:

Corporate Social Responsibility - Rapport 2020-2021
Corporate Social Responsibility - Rapport 2018-2019
Corporate Social Responsibility - Rapport 2017
Corporate Social Responsibility - Rapport 2016
Corporate Social Responsibility - Rapport 2015

 

Nyckeltal

Finansiell information

/resources/om-oss/Diagramm_stolper.png
 

 

I en ständigt föränderlig miljö eftersträvar Norlandias medarbetare
att alltid erbjuda den bästa möjliga tjänsten. Genom ett gott ledarskap,
hög professionalitet och tydliga etiska riktlinjer arbetar vi för ett
gott liv – varje dag för våra barn, hotellgäster och äldre.

VÅR MISSION

 
Etik_SV.png

Etik

Norlandia Etiska riktlinjer är en uppsättning regler för hur vi uppträder och förhåller oss i olika arbetssituationer. Riktlinjerna följs av samtliga medarbetare, chefer och styrelseledamöter och utgör en vägledning för hur vi ska genomföra våra tjänster för att därmed skapa ett gott liv - varje dag för våra barn, hotellgäster och äldre.

 

Läs mer »
 

Vår syn på ledarskap

/resources/layout/konsern-ledelse.jpg

Vision och värdegrund

/resources/layout/konsern-verdier.jpg
 
Yngvar dypetset

Koncernledning

Koncernens organisationsform möjliggör och uppmuntrar till samarbeten mellan våra affärsområden. Vår mångåriga erfarenhet av pedagogik och lärande, hotellservice och restaurangverksamhet, vård och omsorg är en unik plattform i vårt arbete med att utveckla och realisera dagens och framtidens tjänster. Genom att vi delar med oss av beprövade och framgångsrika metoder och arbetssätt baserat på Norlandias koncept lär vi av varandra. Varje dag.

Se hela ledningen »
 

Styrelse koncern

/resources/styre/StyrelseKoncern.jpg

Styrelse Sverige

/resources/konsern/StyrelseSverige_2016.png