Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

Barnehage_stor.gif

ACEA AS och Norlandia Care AS slås i hop

ACEA AS och Norlandia Care AS slås i hop till en stor nordisk koncern under namnet Norlandia Care Group AS.

FSN Capital har sålt sin del av Norlandia Care AS, och nya köpare är ACEA AS som ägs av Kristian och Roger Adolfsen, Benn Eidissen och Even Carlsen genom deras investeringsbolag. De önskar att skapa en ny koncern av Norlandia Care AS och ACEA AS. Kristian och Roger Adolfsen var med och etablerade både Norlandia Care koncernen 1997 och ACEA koncernen 2008, innan förvärvet av köpet från FSN Capital, kontrollerade de ca 45 % av aktierna i Norlandia Care koncernen och 50 % av aktierna i ACEA koncernen. De önskar nu att förena dessa två framgångsrika företag till en stor nordisk koncern inom den växande omsorgsbranschen, de blir majoritetsägare i den nya koncernen.

ACEA driver 52 förskolor, 46 i Norge och 6 i Sverige. Omsättningen under 2011 beräknas uppgå till 500 miljoner norska kronor och bolaget har 850 anställda. ACEA förskole- filosofi är att säkerhetsställa en god vardag och en god framtid, med värdena entusiasm, jämlikhet och solidaritet som grundval. Förskolorna  drivs under de olika varumärkena VIFO Barnehagene, Barnekompaniet, Tromsø Barnehagedrift, Barnehagegruppen, Småstrilane og Ett-tu-tre förskolor.

Norlandia Care är verksamt inom offentlig finansierad äldreomsorg och patienthotell. Tjänsterna bygger på kvalitet, boende- och medarbetarinflytande, effektivitet samt individuell anpassning till boende, gäster och uppdragsgivare. Bolaget driver totalt 18 enheter, varav 13 äldreboende och 5 patienthotell i Sverige, Norge och Finland. Den beräknade omsättningen för 2011 är c:a 600 miljoner norska kronor och antalet anställda är närmare 1600. Norlandia Care´s filosofi är att erbjuda boende, gäster och anställda ett gott liv, varje dag.

Under 2012 förväntas den nya koncernen att omsätta minimum 1,2 milliarder norska kronor. Båda sällskapen satsar på fastighetsutveckling för egna driftsenheter, och erbjuder både bygg och drift av förskolor, äldreboende och patienthotell.

ACEA har en liten administration och det är tänkt att sammankoppla NCs  administration till ett tredje verksamhetsområde. ACEA kommer att tillföras supporterfunktioner inom ekonomi, juridik, marknadsföring och kvalitetsarbete. Utöver detta finns det synergieffekter i fastighetskompetens, politiskt nätverk och tjänster.

Formellt är det ACEA AS som genom det helägda dottersällskapet Nordic Health Care Group AS som är köpare av Norlandia Care koncernen.  I samband med övertagelsen byter ACEA namn till Norlandia Care Group AS och kommer att ha följande ledning:

Hilde Britt Mellbye, 50 år, blir Koncernchef/ VD för bolaget. Hilde Britt har haft samma position i Norlandia Care sedan februari 2010, hon har en civilekonomexamen från Norges Handelshögskola och har tidigare innehaft ledande befattningar inom möbelbranschen och i flera internationella varumärkesföretag.

Lars Petter Östlie, 34 år, blir Ekonomi- och finansdirektör och kommer från en liknande anställning i Norlandia Care där han arbetat i 10 år. Han är civilekonom från Bedriftekonomiska Institutet.

Karl Solberg, 49 år, är Brand Manager och kommer från samma anställning i Norlandia Care. Karl är utexaminerad grafisk designer från Minneapolis College of Art and Design. Han har tidigare varit delägare och senior designer i design- och kommunikationsbyråer.

Åge Danilelsen, 69 år, blir ordförande i det nya bolaget och har haft samma position i ACEA sedan 2008. Åge är sosialekonom och partner i Rådgiverne LOS. Han har bakgrund som administrerande direktör vid Rikshospitalet HF från 1997 till 2008. Han har haft anställning som länsrådman i Nordland, direktör för Nordland distriktshögskola, departementsråd i Försvarsdepartementet och administrativdirektör för Statskonsult. I tillägg har han haft och har ett antal officiella styrelseuppdrag i offentlig och privat verksamhet.

Som tidigare leds följande divisioner av:
Ole Ursin Smith, Divisonchef, Patienthotell
Gunhild Bergsaker, Divisionchef , Äldreomsorg i Norge
Cecilia Karlsson, Divisionschef,  Äldreomsorg Sverige
Even Carlsen, Divisionschef , Förskolor

Transaktionen ägde rum sent i fredags, och fusionen kommer att vara i drift från och med idag 2 januari 2012.