Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

HBM_KA.gif

Adolfsen gruppen köper ut FSN Capital från Norlandia Care

Norlandia Care grundades 1997 genom ett partnerskap mellan Norlandia Hotels & Resorts och boende förnyelse och Sverige AB. Idag är sällskapet en betydande kvalitets leverantör av vård och omsorgs tjänster  i Norden.

Norlandia Cares grundare, bröderna Kristian och Roger Adolfsen, tog år 2007 initiativet att utöka  ägandet i Norlandia Care. Företagets ledning och privata equity-bolaget FSN Capital gick då in som partner i Norlandia Care. Tillsammans har ägarna och ledning under fem år utvecklat företaget till att bli en nordisk koncern inom drift och utveckling av patienthotell och äldreomsorg.

Med filosofin "ett gott liv varje dag" har Norlandia Cares ledning byggt en bred och mycket professionell organisation som fokuserat på företagets verksamhet inom de två ovan nämnda affärsområden och möjliggjort en fördubbling av såväl omsättning som driftresultat.

Höstens säljprocess resulterade i att Adolfsen Group köper ut FSN Capital för att även i fortsättningen vara delaktiga företagets framtida utveckling och växt.

"Under 2007 sökte vi en partner som kunde hjälpa oss att utveckla Norlandia Care och förverkliga vår ambition att bli en ledande aktör inom vård och omsorg i Norden. Genom ett nära samarbete med FSN Capital och god ledning, har vi uppnått detta och vi ser fram emot ytterligare stark potential för tillväxt, "säger Kristian Adolfsen, grundare av Norlandia Care.

"Vi ser med tillfredsställelse på att Norlandia Care har åstadkommit mycket under vår ägar period. God ledning, investeringar i tillväxt och utveckling samt gott samarbete mellan ägarna har skapat resultat. Vi önskar Adolfsen gruppen lycka till som huvudägare i Norlandia Care ", säger Henrik Lisæth, partner i FSN Capital.

"Detta kommer inte medföra några väsentliga förändringar i driften av Norlandia Care. Jag är förnöjd med att vi får fortsätta att utveckla företaget enligt den strategi som vi har utvecklat och ser positivt på framtiden", säger konsernchef Hilde Britt Mellbye.

FSN Capital har använt ABG Sundal Collier, Advokatfirman Haavind och PWC som rådgivare i säljprocessen.