Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

Hasselgarden_fasad_foto.jpg

Hässelgården blir egen regi

Måndag 1 februari omvandlas driftsformen för Hässelgårdens vård & omsorgsboende från entreprenad till egen regi. Norlandia erhöll nyligen ett förnyat tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt ett godkännande som utförare från Stockholms stads valfrihetssystem.

I och med den nya driftsformen sjösätts en rad utvecklingsprojekt under våren med syfte att stärka kvaliteten på vård & omsorgsinsatserna. Bland annat ska den tekniska utrustningen uppgraderas för att möjliggöra digital planering och signering. Dessutom påbörjas ett projektarbete med att certifiera verksamheten enligt Svenskt Demenscentrums Stjärnmärkt - tillsammans för en personcentrerad vård och omsorg.

Vi önskar verksamhetschef Firouzeh Kamali med team ett stort lycka till!

​Om Norlandia Hässelgården
Norlandia Hässelgården erbjuder 45 lägenheter fördelade på fem våningsplan med inriktning demens. Verksamheten är belägen i en större samhällsfastighet i Hässelby i nordsvästra Stockholm och omgärdas av trevliga bostadskvarter och rogivande grönområden.