Torsdagen den 1 oktober upphävdes besöksförbudet på Sveriges vård- och omsorgsboenden. Vi välkomnar beslutet och följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer Läs mer här.

Corona_bild1.png

Information till leverantörer skyddsutrustning

För effektivaste hantering av ditt erbjudande, vänligen mejla inte till våra verksamheter utan skriv till vår inköpschef Anders Annerfalk (anders.annerfalk@norlandia.com) och beskriv vad du har att erbjuda:

• Artikel
• Eventuell kvalitetscertifiering
• Tillgänglig volym
• Leveranstider  
• Pris vid olika volymer

Tack på förhand!