Torsdagen den 1 oktober upphävdes besöksförbudet på Sveriges vård- och omsorgsboenden. Vi välkomnar beslutet och följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer Läs mer här.

Corona_bild1.png

Information till närstående

Till dig som är närstående
Den 11 mars deklarerade WHO att Covid-19 utvecklats till en pandemi. Det som nu gäller är:

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Vi behöver alla gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset och just nu är detta tillsammans med god handhygien det som myndigheterna ber oss att göra. Verksamheten och de individuella insatserna och aktiviteterna påverkas av detta:

• Vi har tagit beslut om att vi undanber oss besök på våra äldreboenden för att skydda de äldre.
• Boendemiljön kan få en mer ”sjukhusliknande” prägel eftersom skyddsutrustning och basala hygienrutiner står i fokus för alla nu.
• Vissa sociala aktiviteter, som kan innebära förhöjd smittrisk, ställs in.
• Om det blir hög sjukfrånvaro hos personal kommer vi tvingas prioritera bort vissa insatser så att de mest grundläggande behoven kan tillgodoses.

Självklart gör vi allt vi kan för att verksamheten ändå ska pågå som vanligt i så stor utsträckning som möjligt. Läget och de direktiv vi får från myndigheter skiftar snabbt nu. Vi har därför en central samrådsgrupp där nödvändiga beslut snabbt kan tas.

Information om Covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se
Det finns också en samlingssida där flera myndigheters information samlas: www.krisinformation.se

Om du har frågor om hur verksamheten hanterar situationen, tveka inte att kontakta berörd verksamhetschef.