Enligt regeringsbeslut 1 april 2020 råder besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar dessa åtgärder med anledning av smittspridning av Coronavirus. Läs mer här.

C:\Users\10410jolig\Desktop\4_redigerad.jpg

Norlandia bygger nytt äldreboende i Boden

På nordliga breddgrader bygger Norlandia ett av Sveriges modernaste äldreboenden. Det står klart efter tilldelningsbeslut i Bodens kommuns upphandling nybyggnation och drift av äldreboendet Björknäs. Tillsammans med samarbetspartners Peab och Hemsö sätter Norlandia snart spaden i backen för att 1 november 2019 välkomna 126 av kommunens seniorer till ett äldreboende utöver det vanliga.

- Det känns fantastiskt att ha fått förtroendet att bygga och driva ett av Sveriges modernaste äldreboende, säger Norlandia Sveriges VD Kerstin Stålskog. Tillsammans med våra partners Peab och Hemsö har vi utformat ett trivsamt, vackert och modernt äldreboende där kommunens äldre kommer att trivas.

Kommunens befolkningsprognos pekar på en markant ökning av andelen personer som är 80 år eller äldre. Antalet äldreboendeplatser uppgår i dagsläget till ca. 400 fördelat på ett flertal boenden, varav ett stänger ner inom den närmaste tiden. Att lösa kommunens behov av ytterligare drygt 100 äldreboendeplatser var föremål för upphandlingen.

Upphandlingsprocessen har pågått i drygt ett år där Norlandia kvalificerat sig i samtliga tre steg. Norlandias vinnande förslag är en fastighet med två huskroppar som byggs ihop med en ljus, öppen entré med information och kafé helt enligt Norlandias hotellkoncept. En samlingssal som rymmer 80 personer ger plats för aktiviteter och kulturella evenemang för de äldre men även för övriga kommuninvånare i Boden. Byggnaden innehåller även orangeri och solrum samt en gemensam inglasad terrass som kan nyttjas året runt.

Genom en lokal landskapsarkitekt har vi utformat en utemiljö med uppvärmda promenadstråk, vidsträckta grönområden samt utegym anpassat för seniorer för att nämna några exempel.

- Vi ser nu fram emot att komma igång så att vi kan välkomna kommunens seniorer till Björknäs i november 2019. Med en god bemanning av omsorgspersonal, sjuksköterskor och aktivitetsansvariga medarbetare i kombination med en modern och trivsam boendemiljö, har vi alla förutsättningar för att bedriva ett framtida äldreboende med en god och trygg vård och omsorg med det lilla extra, säger Kerstin Stålskog.

För mer information:
Bruno Petersson, affärschef
Tel: +46 72-205 27 05