C:\Users\10410jolig\Desktop\Pressrelease\Impande 1.jpg

Norlandia ingår samarbetsavtal med organisationen Impande

Norlandia Care Group AS har ingått ett samarbetsavtal med Impande Foundation. Under 2018 kommer Norlandia bidra till byggandet av förskolor i Sydafrika.

 

Rolf Olsen, grundare av Impande säger, «Vi i IMPADE Foundation Norge är stolta över att ha ingått ett samarbetsavtal med Norlandia. Vi ser fram emot ett samarbete som kan generera överföring av både kunskaper och resurser till fattiga barn i KwaZulu, som även vill bidra till både motivation, mening och stolthet hos de anställda på Norlandia. Impande är en gräsrotsorganisation som driver sitt arbete med stor insats av professionella idealister. Tillsammans med Norlandia blir vi starka i ett innovativt banbrytande arbete för att ge barn i Sydafrika en bättre framtid».

 

«Vi i Norlandia ser fram emot ett långsiktigt och meningsfullt samarbete. Vi är glada över att ha hittat varandra,» säger Yngvar Tov Herbjørnssønn, koncernchef på Norlandia. Han fortsätter: «Impande har en imponerande bakgrund och historia där de under åren har åstadkommit mycket med små medel. Vi hoppas att vårt ekonomiska stöd kommer att gynna barnen. Vidare ser vi fram emot många anställdas engagemang och att de kommer att bidra med överföring av insikter från utbildningsarbeten hos våra förskolor».

 

Impande jobbar i Ugu-regionen i provinsen KwaZulu Natal i Sydafrika. I regionen bor det 720.000 invånare, där 50% är under 20 år. Medlen från Norlandia ska gå till byggandet av förskolor i den regionen.

 

Om Impande

Impande arbetar för att stimulera tillväxten och utvecklingen hos barn och ungdomar som kommer från fattigare delar av Sydafrika så att de får bättre uppväxtvillkor. Impande bygger på att det är en frivillig insats; organisationen stöttar gräsrotsprojekt med lokal förankring. Impande har hittills varit med på 46 byggprojekt i Sydafrika. Impande har byggt 15 förskolor, renoverat och utrustat 10 förskolor, byggt 2 multifunktionella utvecklingscentrum och byggt ett drop-in-center för skolbarn. 10 skolor har blivit renoverade eller utbyggda.

 

Om Norlandia

Norlandia Care Group AS är en del av NHC Group. NHC Group är ett norskt multinationellt bolag med huvudkontoret i Oslo. Norlandia har 89 förskolor i Norge, 56 i Sverige, 44 i Finland och 37 i Nederländerna. Vår pedagogiska vision är med livslång lust till lek och lärande. Vi arbetar för att barnen på förskolorna ska bli mer nyfikna, utforskande och idéskapande. Vår slogan för förskolorna är Nya upptäckter – varje dag.

 

Mediakontakt:

Rolf Olsen, grundare Impande

Mob: +47 928 89 697

 

Yngvar Tov Herbjørnssønn, koncernchef Norlandia

Mob: +47 918 37 189