Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

IMG_0278_retusch.jpg

Norlandia utökar sin verksamhet i Kalmar kommun

Nu står det klart att Norlandia Care får fortsätta driva verksamheten Liljan och får förtroende att driva det nya boendet Ståthållaren, efter konkurrens i en upphandling. De två verksamheterna kommer under avtalstiden att flytta in i gemensamma lokaler. 

Norlandia är en betydande aktör av vård- och omsorg i Kalmar då man länge har varit verksamma i kommunen genom driften av Liljan och Vasallparkens vård- och omsorgsboenden. I och med vinsten i den nya upphandlingen kommer nu Norlandia att driva tre boenden i kommunen.

”Vi är väldigt nöjda med det fortsatta förtroendet att driva äldreomsorg i Kalmar kommun och att vi får utöka samarbetet med kommunen genom driften av ännu ett särskilt boende”, säger Dusanka Reljanovic, regionchef på Norlandia.

Liljan är ett vård- och omsorgsboende för demenssjuka och äldre med omvårdnadsbehov. Boendet har 18 platser som är fördelat över tre avdelningar. Ståthållaren är ett vård- och omsorgsboende för äldre med demenssjukdom. Boendet omfattar 16 lägenheter fördelat på två våningsplan.

Avtalstiden är från och med 2016-12-01 t.o.m. 2020-11-30. Därefter har Kalmar kommun en möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 + 1 år.

För mer information
Dusanka Reljanovic, Regionchef, 076 549 3328

Hemsida: www.norlandia.se

Facebook: www.facebook.com/norlandia.sverige

 

Norlandia Care Group AS driver förskolor, äldreboenden och patienthotell i Norge, Sverige, Finland och Nederländerna. Koncernen har 5750 anställda och en årlig omsättning på 3 miljarder norska kronor. Huvudkontoret ligger i Oslo med svenskt huvudkontor i Sollentuna.