C:\Users\10410jolig\Desktop\Horby.jpg

NORLANDIA VANN KVALITETSUPPHANDLING

Nu står det klart att Norlandia har vunnit Hörbys kommuns upphandling gällande driften av äldreboendet Vallgården. Upphandlingen var en kvalitetsupphandling och sex företag lämnade anbud. Avtalstiden är på totalt 6 år.

- Det känns jättekul att Norlandia vinner en kvalitetsupphandling i en kommun där vi idag inte är verksamma, säger regionchef Dusanka Reljanovic. Vi har mångårig erfarenhet av drift av äldreomsorg i Skåne så det är extra roligt att få förtroende att driva ytterligare ett äldreboende i regionen.

Vallgården omfattar totalt 30 platser och ligger med närhet till både byn och vacker natur. De boende har tillgång till både generösa gemensamhetsutrymmen samt en rofylld utemiljö. Enligt verksamhetens förutsättningar uppmanades anbudsgivarna att bekriva hur man ämnar arbeta inom områdena mat & måltider, bemötande, självbestämmande och meningsfullhet. Norlandias koncept för måltider, värdegrund, fördjupat kontaktmannaskap samt aktiviteter föll kommunen väl i smaken.

Vi ser fram emot att komma igång med övertagandet i samarbete med kommunen och kommer att erbjuda de boende en fortsatt trygg och säker vård och omsorg och ett gott liv - varje dag, säger Dusanka Reljanovic.

För mer information:
Dusanka Reljanovic, regionchef
Tel: +46 76 549 33 28