Torsdag 1 oktober upphävs besöksförbudet på Norlandias äldreboenden. Vi välkomnar beslutet och kommer följa de föreskrifter och rekommendationer som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten inom kort ska presentera. Läs mer här.

lianen.jpg

Norlandia växer i Linköping

Norlandia Förskolor har köpt Förskolan Lianen i Linköping. Lianen blir därmed Norlandias 27:e förskola i Sverige. 

Förhandlingar med Barnfokus AB som under fem år drivit Lianen pågick under december och affären slutfördes under januari. Från 2 februari drivs Lianen av Norlandia. Arbete med att fusionera de två bolagen har precis börjat, ett arbete som väntas gå snabbt med tanke på de båda bolagens liknande arbetssätt och pedagogiska inriktning.

Lianen arbetar idag med smågrupper, mellan fyra till sex barn, som leds av en pedagog. För barnen har gruppstorleken visats sig vara en lagom stor grupp för att leka och lära. För pedagogen innebär gruppstorleken en möjlighet att aktivt kunna utmana och stimulera i barnens aktiviteter under hela dagen. Ingrid Lööw, Sverigechef för Norlandia Förskolor låter meddela att planer på att genomföra större verksamhetsförändringar inte föreligger utan arbetet kommer i stort fortlöpa som idag.