Torsdagen den 1 oktober upphävdes besöksförbudet på Sveriges vård- och omsorgsboenden. Vi välkomnar beslutet och följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer Läs mer här.

IMG_13211.jpg

Norlandia växer i Västerås

Fredagen den 10 juni var det officiell invigning av Norlandias nya verksamheter Björkbacken och Haga Äng i Västerås. Boende, medarbetare och närstående minglade under trivsamma former och firade att Norlandia nu är ny utförare. 

Övertagandet av Björkbacken och Haga Äng innebär att Norlandia stärker sin position i Västerås. Sedan ett antal år tillbaka driver Norlandia Hagalidsgården, ett centralt beläget äldreboende med 32 platser. Hagalidsgården har den senaste tiden utmärkt sig som ett framstående och innovativt äldreboende med nomineringar och erkännande i branschtävlingar. Dels har verksamheten tilldeltats tre nomineringar i tävlingen White Guide Senior, dels har verksamhetschef Pia Sjölund tilldelats priset Årets chef inom demensomsorgen av föreningen Gott ledarskap i demensvården. Ett arbete Pia Sjölund har för avsikt att fortsätta med som ny verksamhetschef på Björkbacken och Haga Äng. 

– Som verksamhetschef är jag noggrann med att tillsammans med personalgruppen utarbeta och fastställa gemensamma och tydliga mål som alla ska arbeta mot. På så sätt skapas en gemensam drivkraft och passion för att ge våra äldre och närstående en individanpassad och kvalitativ vård och omsorg. När vi lyckas med det lyckas vi också leva upp till vårt motto att ingen ska behöva vara rädd för att bli gammal, säger Pia Sjölund om hennes framgångsrecept som ledare inom äldreomsorgen. 

Driften av Björkbacken och Haga Äng sker i entreprenadform där Norlandia samt ytterligare tre aktörer deltog i Västerås stads upphandling av verksamheterna tidigare i år. Officiellt övertagande av Björkbacken och Haga Äng ägde rum redan 1 maj och avtalstiden är på fyra år med möjlighet till förlängning på uppåt ytterligare fyra år.     

Björkbacken består av 36 lägenheter med en inriktning mot personer med demenssjukdom och demensliknande beteende samt personer med psykiska besvär. Haga Äng består av 62 lägenheter med en inriktning mot personer  med demenssjukdom och/eller psykisk funktionsnedsättning. Gemensamt för de båda verksamheterna är att de äldre  har ett omfattande behov av vård och omsorg samt rehabiliterande åtgärder som kräver en aktiv samverkan mellan vårdgivare och professioner, såväl internt som externt.