Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

Varberg.gif

November nytt

Varbergs kvalitet och utvecklingsenhet gav topp betyg vid tillsyn på Norlandia Cares äldreboende i Varberg (bilde av anställda vid Varberg).

Det har varit en lugn höst för Norlandia Care och vi har haft utrymme att arbeta med professionell utveckling. Vi har genomfört många utbildningar, alltifrån demensvård, arbetstidplanering, värdegrundsarbete mm. Vi har haft utvecklingsdagar och kortare utbildningar inom flera områden som brand, hygien och kontaktmannaskap mm.

Inom division äldreomsorg har vi haft en uppskattad teamledarsamling både i Sverige och i Norge där vi har fokuserat på kompetensutveckling inom praktisk professionell planering samt värdegrunden CARE – vad innebär CARE i praktiken och hur omsätter vi detta på alla våra enheter.

Kvalitetsundersökningar
Medarbetarundersökning är genomförd. Vi uppnådde en score på 3.42 av maximal skala på 4. Detta är en förbättring från förra året då resultatet var 3.37. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och ledningen arbetar för att alla ska trivas inom Norlandia Care. Vi arbetar aktivt med att utveckla delaktigheten, öka trivseln, höja kompetensen samt vikten av att ha en god hälsa och få bekräftelse i sitt arbete.  Vi ser det viktigt att alla medarbetare får möjlighet att utveckla sig inom Norlandia Care.

På frågan “Jag trivs på mitt arbete” vi fick 3,66 poäng i Norge och i Sverige 3,43.

På frågan: “Jag känner att min insats är viktig” fick vi i Norge 3,75 och 3,74 i Sverige.

Mediasak i Sverige
Vi följer den pågående vård skandalen i media i Sverige, som visar på kvalitetsproblem och vanvård inom äldreomsorgen som drivs av en av de största aktörerna på marknaden, Carema Care. Det visar sig att ledarna har fått en bonus för att förbättra de ekonomiska resultaten för enheterna. Det är mycket olyckligt att detta händer i vår bransch, och media underlåter sig inte att kritisera den privata sektorn när tillfälle ges. Jag kan garantera er alla att ingen ledare i Norlandia Care har bonusavtal.

Endel av kritiken som framkommer i Svensk media handlar om misstanke om tvivel­aktig skatteplanering hos några av de stora aktörerna. Norlandia Care holdingbolag betalar naturligtvis full skatt efter vanliga skatteregler, vilket inte kommer till sk ”Skatteparadis”.   

Kvalitet, Personal och Ekonomi
Vi gör allt vi kan för att undvika kvalitets­brister genom att arbeta med ständiga förbättringar av kvalitet, bra ledarskap och motivation och utbildning av alla medarbetare. Vi följer fortfarande vår princip om KPE, vilket innebär att kvalitetsarbete, personaltrivsel och ekonomi fungerar tillsammans som en helhet. Dessa tre områden måste vara i god balans om vi ska lyckas.

Vi har inga incitament som kan motivera chefer att sänka kvaliteten för att uppnå ekonomisk vinning.

Patient hotell inom Norlandia Care
Rekrytering pågår för fullt till vårt nya patient hotell i Tammerfors, Finland och vi ser med spänning och stolthet fram emot ett öppnade i januari 2012.

Kvalitetsarbeten
Vi får många bra återkopplingar på olika kvalitets mätningar som utförs på våra enheter. Varberg äldreboende i Sverige imponerade stort med toppbetyg vid tillsyn. Vi gläder oss också av Sirishof i Örebro som fått positiv uppmärksamhet i media som lovordad verksamhet.

Vårt centrala kvalitetsteam  har under hösten utfört  interna revisioner, där vi finner områden att utveckla som hjälper oss att bli ännu bättre. Det är naturligt att det finns avvikelser och förbättringspotential  i verksamheterna, vi är noga med att  identifiera varför en avvikelse uppstår, samt använder oss av metoder som analyserar avvikelserna och förbättrar rutinerna och processer så att avvikelsen inte uppstår igen. Ständiga förbättringar är vårt kvalitetsmått och vi kan aldrig slå oss till ro och tro att vi någonsin är i mål.

Jag önskar er alla en god höst och kommande advent och vill passa på att tacka för samarbetet så långt i år.

Med vänliga hälsningar,
Hilde Britt Mellbye
Koncernchef