Enligt regeringsbeslut 1 april 2020 råder besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar dessa åtgärder med anledning av smittspridning av Coronavirus. Läs mer här.

Corona_bild1.png

Besöksförbud på våra äldreboenden

Enligt regeringsbeslut 1 april 2020 råder besöksförbud på Norlandias äldreboenden. Vi vidtar dessa åtgärder med anledning av smittspridning av coronavirus, Covid-19. Generella undantag för detta förbud omfattar sjukvårdspersonal och räddningstjänst.

Norlandia bevakar utvecklingen kring coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi förbereder oss för att vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas. Vi har en central krisledningsgrupp där nödvändiga beslut snabbt fattas. Gruppen utarbetar även riktat stöd till våra olika verksamheter, utifrån deras behov.

För ytterligare information, ta kontakt med berörd verksamhetschef.