Tillsvidare undanber vi oss besök på våra äldreboenden. Vi vidtar dessa åtgärder med anledning av smittspridning av Coronavirus. Läs mer här.

Corona_bild1.png

Så förebygger Norlandia smittspridning

UPPDATERAT TISDAG 17 MARS.
Att förebygga smittspridning är en del av vardagen i många av våra verksamheter. Vi är väl medvetna om att många av våra brukare inom äldreomsorgen kan ha sämre motståndskraft mot infektioner. Kunskap om basala hygienrutiner ingår därför i introduktion av nya medarbetare och i de egenkontroller som regelbundet genomförs. Som alltid gäller att medarbetare ska stanna hemma om de är sjuka.

Folkhälsomyndigheten har nu höjt risken för smittspridning i Sverige till mycket hög. Vi uppmanar därför våra medarbetare att vara extra uppmärksamma på symptom från övre luftvägarna, även milda, och då stanna hemma.

Som närstående kan du hjälpa till genom att tänka på risken för smittspridning. På grund av nuvarande förhöjd risk för smittspridning och rådande rekommendation om att personer över 70 år bör begränsa alla sociala kontakter, har vi beslutat att tillsvidare undanbe oss besök på Norlandias samtliga äldreboenden. Det betyder även att vi undanber oss att släktingar och vänner träffar våra äldre i anslutning till boendet eller tar med våra äldre på utflykter eller promenader utanför boendet. Denna åtgärd gör vi av hänsyn till våra äldre som tillhör riskgruppen för allvarlig sjukdom. 

Coronaviruset
Vi bevakar utvecklingen kring det nya coronaviruset, Covid-19, och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi förbereder oss också för att vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas. Vi har en central samrådsgrupp där nödvändiga beslut snabbt kan tas. Samrådsgruppen utarbetar även riktat stöd till våra olika verksamheter, utifrån deras behov.

När ett nytt virus som Covid-19 upptäckts och fått spridning i en rad länder, är det särskilt angeläget att vi hjälps åt att undvika smittspridning. Om du rest i områden där smittspridning av Covid-19 förekommer, eller varit i kontakt med någon som rest i dessa områden kan du besöka Folkhälsomyndighetens hemsida för vidare rådgivning innan du besöker oss. Du kan också ringa Folkhälsomyndigheten på telefon 113 13.

Vid sjukdomssymtom ska du kontakta Vårdguiden på 1177.

Kontakta gärna verksamhetschefen eller rektorn i den verksamhet där du har din närstående eller ditt barn om du vill veta mer om verksamhetens arbete för att förhindra smittspridning.