Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

Art - Skylandia.jpg

Storsatsning på konst i Boden

Under våren genomförs en stor konstsatsning på Norlandia Björknäsgården äldreboende i Boden. Projektet är smått unikt där hela 15 professionella konstnärer hemmahörande i Norrbotten tilldelats uppdrag till verksamhetens olika miljöer. Ett större utomhusverk såväl som inomhusverk, samt konstverk till Björknäsgårdens gemensamhetsutrymmen och avdelningar kommer under året att tas fram och placeras ut. Grand Finale beräknas äga rum under senhösten då boende, närstående och medarbetare kan ta del av alla verken.

Bakgrunden till satsningen är Bodens kommuns 1%-regel där en procent av byggkostnaderna vid nybyggnation ska gå till konst. Tidigt anlitades Hanna Isaksson och Ricky Sandberg på Resurscentrum för konst i Norrbotten som hjälpt till med upphandlingen.

- Det betyder jättemycket för länets konstnärer att den här utlysningen har gjorts nu under pandemin. Vi behöver fler arbetsuppdrag till konstnärerna i länet och genom denna satsning har vi kunnat fördela uppdrag till 15 regionala konstnärer, säger Hanna Isaksson.

Hanna Malmström som är verksamhetschef på Björknäsgården har tillsammans med en grupp boende och medarbetare varit högst delaktiga i projektet. Gruppen utgjorde en del av den professionella juryn som tillsammans gick igenom alla inkomna bidrag för att därefter tilldela konstuppdragen.

- Vi märker att de boende hos oss mår bra av konst på väggarna, att se foton eller verk som man kan diskutera och reflektera kring. Det höjer stämningen bland såväl boende som medarbetare, säger Hanna Malmström.

Projektet har redan fått stor medial uppmärksamhet i de större lokaltidningarna. Intresset är med andra ord stort och många ser med spänning fram emot de kommande konstverken som slutligen kommer pryda Norrbottens modernaste äldreboende.

Fortsättning följer – stay tune!

Om Norlandia Björknäsgården
November 2019 slog vi upp portarna till Norlandia Björknäsgården – Norrbottens modernaste äldreboende. Tillsammans med Peab & Hemsö byggde och utformade vi en toppmodern fastighet med 126 lägenheter inklusive generösa gemensamhetsutrymmen och en omgivande trädgård. Inom promenadavstånd nås Bodens affärer, restauranger, caféer och övriga serviceinrättningar.