Torsdagen den 1 oktober upphävdes besöksförbudet på Sveriges vård- och omsorgsboenden. Vi välkomnar beslutet och följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer Läs mer här.

hilde.jpg

Hilde Britt Mellbye avgår som koncernchef för Norlandia Care Group AS

Hilde Britt Mellbye avgår som koncernchef för Norlandia Care Group AS, vice koncernchef Yngvar Tov Herbjørnssønn tar över som ny koncernchef

Pressrelease Oslo 30 juni 2016

Norlandia Care Group AS meddelade idag att Hilde Britt Mellbye, som har varit koncernchef i företaget under många år, kommer att avgå senast den 1 januari 2017, för att tillträda som ny Verkställande Direktör för A/S Vinmonopolet.

“Vi beklagar att Hilde Britt lämnar sin position som koncernchef, men vi är tacksamma för hennes insatser för företaget under många år” säger Åge Danielsen, styrelseordförande i Norlandia Care Group.

Under den korta tid som har gått sedan styrelsen blivit informerad om Mellbyes beslut, har man i ett styrelsemöte beslutat om efterträdare: Yngvar Tov Herbjørnssønn har utsetts till ny koncernchef och tar över stafettpinnen när Mellbye slutar. Herbjørnssønn har varit i Norlandia sedan 2011 och har fungerat som vice koncernchef sedan september 2015, med huvudsakligt ansvar för organisations- och affärsutveckling. Han har arbetat nära Mellbye under många år och har blivit förberedd för rollen som koncernchef. Herbjørnssønn har en utbildning i management och logistik vid Sjökrigsskolan i Bergen och har en Master of Law från Oslo universitet. Han har tidigare innehaft olika positioner inom det norska försvaret och har arbetat som förhandlingsledare på Krigsskoleutdannende offiserers landsforbund i Norge.

“När Hilde Britt startade i februari 2010, hade Norlandia cirka 1500 anställda. Idag består organisationen av 5750 anställda” säger Kristian Adolfsen, den största ägaren i gruppen. Han fortsätter: “Detta är ett bevis på Hilde Britts obevekliga drivkraft att få företaget att växa, hennes enorma arbetskapacitet och hennes strategiska skarpsinne. Hilde Britt är en mycket professionell ledare med stor personlig integritet och öppenhet. Vi är tacksamma för hennes bidrag genom åren.  Vi ser inga stora ändringar i företagets riktning efter Hilde Britts avgång utan förväntar oss fortsätt tillväxt enligt den utstakade kursen. Med Yngvar som koncernchef, kommer vi att ha en ledare med dokumenterade meriter som är djupt förpliktigad till våra nuvarande strategier.”

Mellbye kommenterar erbjudandet från Vinmonopolet: “Jag blev nyligen erbjuden denna unika möjlighet. Vinmonopolet har en särskild position i det norska samhället med ett väldigt viktigt uppdrag. Jag ser fram emot att bygga vidare på alla goda kvaliteter som är tydliga i den organisationen. Det är med sorg jag lämnar Norlandia men jag är övertygad om att strukturen, kompetensen och ledarskapet finns på plats för en fantastisk framtid.”

Yngvar Tov Herbjørnssønn säger följande: “Jag känner mig hedrad och väldigt glad över att bli erbjuden denna spännande tjänst. Jag tar mig an detta viktiga uppdrag med en blandning av ödmjukhet och tillit. Ödmjukhet eftersom vi har ett uppdrag från samhället att ta hand om särskilda individer och tillit eftersom jag vet att kollektivt har vi de rätta färdigheterna och värderingarna att fullfölja vårt uppdrag.”

Hilde Britt Mellbye har under sin tid som Norlandias ledare, skapat en atmosfär där medarbetare har fått stor möjlighet att växa och utvecklas. Hon har byggt en kultur präglad av tillit där respekt men också ärlig kommunikation är normen. Under hennes ledarskap har företaget utvecklat innovativa modeller för att säkra hållbara tjänster till en åldrande befolkning. För att uppnå detta, har Norlandia upprepade gånger utmanat gängse uppfattning i de sektorer där företaget erbjuder tjänster.

Mellbye har varit djupt engagerad i att kommunicera företagets så kallade CARE värderingar (Competent, Ambitious, Respectful, Energetic). Dessa ledord är nu väl inarbetade i hela organisationen.

Åge Danielsen avslutar: “Hilde Britt har skapat en förpliktelse till kvalitet som är genomgripande i hela organisationen och har utvecklat ett branschledande kvalitetssystem i företaget. Fokus på kvalitet har skapat engagerade medarbetare som är stolta över att vara en del av Norlandia. Detta kommer kanske vara det mest bestående arvet efter henne. Jag är säker på att Yngvar tillsammans med sin ledningsgrupp kommer att föra detta engagemang vidare.”

 

Mediakontakter:

Åge Danielsen +47 901 49 941

Hilde Britt Mellbye +47 997 16 617

Yngvar Tov Herbjørnssønn +47 918 37 189

 

Norlandia Care Group AS driver förskolor, äldreboenden och patienthotell i Norge, Sverige, Finland och Nederländerna. Koncernen har 5750 anställda och en årlig omsättning på 3 miljarder norska kronor. Huvudkontoret ligger i Oslo.