Torsdagen den 1 oktober upphävdes besöksförbudet på Sveriges vård- och omsorgsboenden. Vi välkomnar beslutet och följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer Läs mer här.

Senioren_retusch3.jpg

Tidningen Senioren skriver om Hagalidsgården

Senioren har varit på Hagalidsgården i Västerås och pratat med verksamhetschef Pia Sjölund och bitr. chef Malin Neidenmark. Det var ett samtal som kretsade kring demens och hur man bedriver ett kvalitativt demensboende samt den resa som Hagalidsgården genomgått de senaste åren och om visionen att ingen äldre ska behöva vara rädd för att bli gammal.

Pia Sjölund betonar i intervjun vikten av ett gott ledarskap där alla anställda är lika viktiga och alla jobbar tillsammans mot samma mål.

Tidningen Senioren är organisationen SPF Seniorernas medlemstidning som når upp emot en kvarts miljon läsare över hela landet. I nummer #4 kan man förutom att läsa om Hagalidsgården också läsa en intervju med Benny Andersson samt debattartiklar om äldreomsorg men också recepttips.

Pia Sjölund har efter 4 år som verksamhetschef på Hagalidsgården i Västerås tagit sig an nya utmaningar och är från i maj 2016 verksamhetschef på Norlandias två nya äldreboenden i Västerås, Haga Äng och Björkbacken. Malin Neidenmark är numera enhetschef på Björkbacken.

Läs mer om Senioren på deras hemsida.