Torsdagen den 1 oktober upphävdes besöksförbudet på Sveriges vård- och omsorgsboenden. Vi välkomnar beslutet och följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer Läs mer här.

Lilla & Stora Alsike

Välkommen till Lilla & Stora Alsike  

Lilla & Stora Alsike är en del av Norlandia Generationskoncept en ny välfärdstjänst utvecklad genom ett samarbete mellan Norlandia Care och Norlandia Förskolor.

Konceptet innebär kombinerad förskola och äldreboende i samma fastighet med en målsättning att skapa levande miljöer där barn och äldre möts på ett naturligt sätt.  

alt

Norlandia Förskolor Lilla Alsike

/resources/JPG_Alsike_View_001.jpg

Norlandia Stora Alsike

/resources/JPG_Alsike_View_003.jpg