KONTAKTA OSS

Henrik Gidmark
VD
E-post: henrik.gidmark@norlandia.com
Tel: +46 (0)73 413 32 44

Bruno Petersson
Affärschef
E-post: bruno.petersson@norlandia.com
Tel: +46 (0)72 205 27 05

Lucas Lihnell
Affärschef
E-post: lucas.lihnell@norlandia.com
Tel: +46 (0)70 788 05 04

Vi söker projektmöjligheter för att kunna bygga vård- och omsorgsboenden för äldre, inom LSS samt förskolor. Vi är intresserade av att köpa tomter för att bygga alternativt inleda samarbeten med andra fastighetsbolag kring nya utvecklingsprojekt.

alt