Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

KONTAKTA OSS

Helene Eriksson
Affärschef
E-post: helene.eriksson@norlandia.com
Tel: +46 (0)70 265 40 66

Vi söker projektmöjligheter för att kunna bygga vård- och omsorgsboenden för äldre, inom LSS samt förskolor. Vi är intresserade av att köpa tomter för att bygga alternativt inleda samarbeten med andra fastighetsbolag kring nya utvecklingsprojekt.

alt