Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

KONTAKTA OSS

Emma Kinch
Fastighetschef
E-post: emma.kinch@frosunda.se
Tel: +46 (0)76 395 09 61 

Vi söker projektmöjligheter för att kunna bygga vård- och omsorgsboenden för äldre, inom LSS samt förskolor. Vi är intresserade av att köpa tomter för att bygga alternativt inleda samarbeten med andra fastighetsbolag kring nya utvecklingsprojekt.

alt