Velferdspodden Knut Arild Hareide.jpg

Private velferdsaktører styrker kvalitetsutviklingen

Knut Arild Hareide mener vi også framover trenger private aktører innen offentlig finansierte velferdstjenester. Dette fortalte den tidligere partilederen i Kristelig Folkeparti da han nylig var gjest hos Arnfinn Nordbø i Norlandias podkast, Velferdspodden.

«Med private og et mangfold av ulike aktører får du en dynamikk inn. Når du får ulike aktører til å jobbe, så får du et større potensial ut», uttalte Hareide i Velferdspodden, og la til at arbeidsplassen han nå leder, Sjøfartsdirektoratet, selv er konkurranseutsatt, og at de må konkurrere om hvor båter går i havn, noe som gjør dem mer på tilbudssiden og mer framoverlent enn kanskje andre offentlige aktører er. Dette tror sjøfartsdirektøren er fordi at når man er konkurranseutsatt får man en annen dynamikk inn i sektoren.

«Det handler om insentivstruktur til å få fornyelse. Ulike aktører, gjerne med et godt innslag av offentlige aktører, tror jeg er bra for å få til fornyelse, innovasjon og tenke nytt. Jeg er også opptatt av å ha noen ideelle aktører i miksen. Og private. En sunn konkurranse. Det er et gode å ha ulike aktører, da får vi mer igjen for pengene og bedre tilbud og konkurranse om arbeidskraft,» ifølge Hareide, som var partileder i KrF i åtte år før han gikk av i 2019.

Til Velferdspodden løfter også Hareide fram at valgfrihet for enkeltmennesker er viktig og det å ha ulike valg å velge mellom, eller velge bort, når man er misfornøyd.

«Hva som er riktig for meg og hva som er riktig for deg, det kan være ulike svar. Det er ulike måter å for eksempel bli rusfri på, og der er ikke det offentlige det beste, de vil aldri bli de beste i å få et mangfoldig tilbud. Så må det selvfølgelig være en kvalitetssikring bak de ulike tilbudene. Men ulike folk få må lov å ta ulike valg som er riktige for seg.»

Hareide påpeker også viktigheten av å sikre at mangfoldet kan komme alle, uavhengig av lommebok, til gode.

«Vi er også for dårlige til å fokusere på brukerens behov. For eksempel har vi sett at private er flinkere å organisere seg slik at brukerne får de samme personene å forholde seg til over lenger tid. Verdien av dette kommer ikke fram i et kommunalt regnskap, men det har enormt mye å si for den enkelte personen.»

I podkastepisoden løfter også Hareide fram private barnehager som et godt eksempel på et område hvor private aktører har vært avgjørende for at politikerne skulle kunne løse et problem, og for at SV skulle kunne løse saken om full barnehagedekning, som de lovet velgerne.

«Her var det private aktører som stilte opp og sikret at alle fikk barnehageplass. Private aktører stilte opp for å sikre at samfunnet fikk det løftet. Da er det viktig at ikke samfunnskontrakten er slik at hvis du stiller opp i en situasjon så drar vi teppet vekk under deg når ting er kommet på plass. Det må jo være sånn at man blir belønnet med forutsigbarhet og muligheter.

Jeg har vært utrolig fornøyd med barnehagene mine barn har gått i. De har vært private, og vært ulike. Jeg er sikker på at om vi kun hadde hatt et offentlig tilbud hadde vi ikke hatt den gode variasjonen og det samme tilbudet vi har i dag.»

Regjeringen har nylig satt ned et utvalg som skal utrede utbytteforbud i utvalgte velferdstjenester. Hareide er tvilende til at regjeringen vil eller kan gjennomføre nullprofitt. Selv er han imot utbytteforbud og tror også det vil bli svært vanskelig å regulere dette.

«Aktørene må ha et rettferdig system, det må være greit å tjene noen penger hvis du gjør en god jobb, og det er også med og skaper en god dynamikk. Og jeg er også helt trygg på at det er dét samfunnet som helhet sparer mest penger på. Med en gang du skal regulere alt, så mister du den positive dynamikken og den positive konkurransen.

Jeg synes også det er vanskelig å gjøre skille på hvorfor man er imot private aktører på noen områder, men ikke på andre. Jeg forstår at det er en viss forskjell på tjenester, og at det for eksempel bør være anbud med lange kontrakter på barnevern og ikke så mye skifte av personer, men å tro at velferdstjenester er så fryktelig spesielt, det tror nok ikke jeg på. Så handler nok motstanden mye om tradisjon også. Men for meg er det vanskelig å se hvorfor det er vanskelig med konkurranseutsetting på visse tjenester, men ikke andre. Men jeg tror anbud med mer langsiktige kontrakter kan være greit, da får du den positive dynamikken, men likevel også stabilitet over en lenger periode.

Og hva er egentlig alternativet til å ha en fortjeneste? Jeg husker da jeg jobbet i Schibsted, så var ansatte og journalister stolte når avisen deres gikk med overskudd. Hvorfor? Jo, fordi da kunne de utvikle en bedre avis og bedre tilbud.»

Mot slutten av episoden fikk Knut Arild Hareide spørsmål om han hadde noen råd til private aktører?

«Ja, la folk bli kjent med tilbudet. Jeg husker jeg var skeptisk da et sykehjem i nærtraktene mine skulle drives av private, men når jeg fikk komme dit og se hvordan de jobbet, så mistet jeg skepsisen. Jeg så jo tvert imot at de tenkte litt nytt og annerledes, at de forbedret tilbudet med innhold jeg ikke hadde sett før. Men jeg var skeptisk fram til jeg fikk møte tilbudet. Det vi ikke kjenner, det er vi mer skeptiske til. Så mitt råd er å vise fram tilbudet,» som avsluttet med å slå fast at han var helt sikker på at vi kommer til å ha private aktører med oss videre inn i framtiden innenfor offentlig finansierte velferdstjenester.

I tillegg til å snakke om private aktørers rolle, snakket Hareide og Nordbø også om flere andre tema i første del av episoden. Blant annet utdyper Hareide hvordan det er å ha rollen som sjøfartsdirektør i en urolig tid med krig i Europa, og sier at vi som samfunn og også han selv, har hatt et for naivt forhold til Russland. Videre forteller han hva han tror om KrFs framtid, om hans tid i politikken og hva han er mest stolt av, og hva han tenker nå i ettertid om KrFs retningsvalg som han tok partiet gjennom.

Hele episoden med Knut Arild Hareide kan høres her:

https://open.spotify.com/episode/0PhcuWUR0c9Thi6GhYI2Sx?si=txOJY2AeSzOyXuofh4WVUA

Søk opp Velferdspodden på den podkast-appen du vanligvis bruker og følg eller legg til som favoritt for å få notifikasjon når nye episoder publiseres.